بحران FTX می‌تواند زمستان کریپتو را تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه دهد

در یک گزارش تحقیقاتی اشاره شده که فروپاشی FTX اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کریپتو را کم کرده و بحران نقدینگی جدیدی ایجاد کرده است.
Rate this post

بحران FTX اعتماد سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کرده است و بحران نقدینگی برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است؛ تمام این موارد می‌تواند زمستان کریپتو را تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه دهد. یک گزارش تحقیقاتی از Coinbase که به تجزیه و تحلیل پیامدهای اکوسیستم کر‌یپتو پس از فروپاشی صرافی FTX می‌پردازد، توضیح می‌دهد که سقوط سومین صرافی بزرگ کر‌یپتو در جهان یک بحران نقدینگی ایجاد کرده است که می‌تواند به طولانی‌شدن زمستان کریپتو کمک کند.