سرعت حرکات چشم‌ها می‌تواند تصمیمات شما را برملا کند

سرعت حرکات چشم‌ها می‌تواند تصمیمات شما را برملا کند دانشمندان با توجه به پژوهش هایی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که حرکت چشم ها می تواند اطلاعات ارزشمندی را درباره تصمیمات فردی ارائه کند. محققان می گویند زمانی که یک نفر بین دو گزینه باید انتخابی انجام دهد، قبل از آنکه […]

Rate this post

سرعت حرکات چشم‌ها می‌تواند تصمیمات شما را برملا کند

دانشمندان با توجه به پژوهش هایی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که حرکت چشم ها می تواند اطلاعات ارزشمندی را درباره تصمیمات فردی ارائه کند.

محققان می گویند زمانی که یک نفر بین دو گزینه باید انتخابی انجام دهد، قبل از آنکه فرد نتیجه نهایی تصمیم خود را اعلام نماید، با توجه به سرعت حرکت چشم شخص می توان تشخیص داد که کدام یک را بیشتر ترجیح می دهد.

پژوهشگران از ۲۲ نفر خواستند که برای حرکت بر روی تردمیل بین دو گزینه انتخاب داشته باشند. آنها می توانستند در یک سربالایی یا یک پیاده‌روی طولانی در یک زمین مسطح را انتخاب کنند. دانشمندان متوجه شدند که با توجه به سرعت حرکت چشم افراد می توانند انتخاب مورد علاقه آنها را بفهمند. هرچه چشم فرد با سرعت بیشتری به سمت یک گزینه حرکت کند، نشان می دهد که آن شخص تمایل بیشتری به انتخاب کدام گزینه دارد.