دانشمندان برای نخستین بار از یک نفر سلول بنیادی زن و مرد تولید کردند

تولید سلول بنیادی زن و مرد از یک نفر دانشمندان برای نخستین بار توانستند از یک نفر سلول بنیادی مرد و سلول بنیادی زن دریافت کنند. البته چنین دستاوردی امکان دستیابی به سلول هایی که از لحاظ ژنتیکی یکسان هستند اما کروموزوم جنسیت آنها با هم متفاوت است را فراهم می سازد. با توجه به […]

Rate this post

تولید سلول بنیادی زن و مرد از یک نفر

دانشمندان برای نخستین بار توانستند از یک نفر سلول بنیادی مرد و سلول بنیادی زن دریافت کنند. البته چنین دستاوردی امکان دستیابی به سلول هایی که از لحاظ ژنتیکی یکسان هستند اما کروموزوم جنسیت آنها با هم متفاوت است را فراهم می سازد. با توجه به گزارشات به عمل آمده، دانشمندان موفق به ولید سلول زن و مردی شده اند که به غیر از جنسیت، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای انجام این آزمایش از مردی که مبتلا به سندرم کلاین فلتر بود کمک گرفتند. این بیماری ژنتیکی باعث می‌شود فرد یک کروموزوم X اضافه داشته باشند. در‌نتیجه، خون او حاوی سلول‌هایی با کروموزوم XY مردانه و کروموزوم XX زنانه بود. البته دانشمندان این گلبول های خونی را از بدن این شخص خارج کردند و با آن سلول های بنیادی پرتوان القایی ساختند. همچنین این سلول بنیادی ترکیبی از سلول های زنانه و مردانه هستند و می توان آنها را به راحتی به سلول دیگری تبدیل کرد.