خطر قطع شدن اینترنت کل جهان برای ماه‌ها یا سال‌ها بسیار جدی است!

قطع شدن اینترنت کل جهان سازمان فضایی ناسا در پی بررسی عملکرد و نحوه تولید بادهای خورشیدی، مأموریت جدیدی برای کاوشگر خورشیدی پارکر راه‌اندازی کرده است. برهم‌کنش بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین می‌تواند باعث قطعی طولانی‌مدت اینترنت در سطح جهان شود، حتی به مدت ماه‌ها یا سال‌ها. خورشید اغلب جریان‌های شدید پلاسمایی را به […]

Rate this post

قطع شدن اینترنت کل جهان

سازمان فضایی ناسا در پی بررسی عملکرد و نحوه تولید بادهای خورشیدی، مأموریت جدیدی برای کاوشگر خورشیدی پارکر راه‌اندازی کرده است. برهم‌کنش بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین می‌تواند باعث قطعی طولانی‌مدت اینترنت در سطح جهان شود، حتی به مدت ماه‌ها یا سال‌ها. خورشید اغلب جریان‌های شدید پلاسمایی را به صورت بادهای خورشیدی به زمین می‌فرستد و این جریانات با تأثیر بر میدان مغناطیسی زمین، می‌توانند باعث بروز یک بحران اینترنتی و قطعی کامل ارتباطات جهانی شوند. که احتمال وقوع چنین حادثه‌ای وجود دارد و برخی از تحلیلگران معتقدند که رخداد آن امری غیرقابل پیش‌بینی نیست.

قطع شدن اینترنت جهان

قطع شدن اینترنت جهان

ناسا به‌دنبال جلوگیری از قطع شدن اینترنت جهان به‌دلیل طوفان‌های خورشیدی

براساس تحقیقات انجام شده، بادهای خورشیدی به وسیله فرآیند اتصال مجدد مغناطیسی تولید می‌شوند. هنگامی که میدان‌های مغناطیسی با جهت‌های مخالف از هم عبور کرده و به داخل و خارج از سطح خورشید حرکت می‌کنند، میدان‌های مغناطیسی شکسته می‌شوند و سپس مجدداً به یکدیگر متصل می‌شوند، به عبارتی ذرات باردار را از خورشید دور می‌کنند.

قطع شدن اینترنت جهان

قطع شدن اینترنت جهان

جیمز دریک، استاد دانشگاه مریلند و یکی از دانشمندان مشارکت کننده در این مطالعه، توضیح می‌دهد که هنگامی که دو میدان مغناطیسی در جهت‌های مخالف وجود داشته باشند، آنها یکدیگر را منتشر می‌کنند و انرژی مغناطیسی را آزاد می‌کنند که باعث تولید ذرات پرانرژی می‌شود.

با ارائه مأموریت جدید به کاوشگر پارکر، دانشمندان ناسا در حال تلاش هستند تا جلوی وقوع پدیده آخرالزمان اینترنتی که ناشی از طوفان‌های خورشیدی است، را بگیرند. براساس اطلاعات حیاتی که این کاوشگر درباره طوفان‌های خورشیدی جمع آوری کرده است، این احتمال وجود دارد که برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها بدون اینترنت زندگی کنیم. به همین دلیل، دانشمندان ناسا با بزرگترین تلاش خود در حال کاهش اثرات طوفان‌های خورشیدی و جلوگیری از تأثیر آنها بر شبکه‌های ارتباطی و قطعی کامل اینترنت جهانی هستند.