استفاده از هوش مصنوعی در محل کار می‌تواند باعث افزایش احساس تنهایی و بی‌خوابی شود

استفاده از هوش مصنوعی در محل کار در یک تحقیق انجام شده توسط گروهی از دانشمندان در دانشگاه جورجیا، نتایج نشان می‌دهند که افرادی که در حال حاضر در حال اشتغال هستند و از هوش مصنوعی بهره می‌برند، با افزایش استفاده از این فناوری با مشکلاتی مانند افزایش احساس تنهایی، بی‌خوابی و مصرف الکل مواجه […]

Rate this post

استفاده از هوش مصنوعی در محل کار

در یک تحقیق انجام شده توسط گروهی از دانشمندان در دانشگاه جورجیا، نتایج نشان می‌دهند که افرادی که در حال حاضر در حال اشتغال هستند و از هوش مصنوعی بهره می‌برند، با افزایش استفاده از این فناوری با مشکلاتی مانند افزایش احساس تنهایی، بی‌خوابی و مصرف الکل مواجه هستند. این تحقیق در آمریکا، تایوان، اندونزی و مالزی انجام شده است. با این حال، پژوهشگران بیان می‌کنند که این افراد ممکن است هنوز در محل کار حضور داشته باشند، اما تأثیرات منفی هوش مصنوعی روی سلامت روانی و روحی آنان قابل مشاهده است.

اثر استفاده از هوش مصنوعی بر افراد مختلف متفاوت است

در یک آزمایش صورت گرفته در تایوان، که بر روی ۱۶۶ مهندس یک شرکت زیست‌دارویی انجام شد، مشاهده شد که اعضای گروه دوم، پس از اتمام ساعات کار، تمایل بیشتری به مصرف الکل داشتند، در حالی که حس تنهایی و بی‌خوابی در این گروه مشابه گروه اول بود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که واکنش به استفاده از هوش مصنوعی در هر شرکت ممکن است متفاوت باشد و به همراه پیامدهای مختلفی همراه باشد. اما افرادی که از این فناوری استفاده می‌کردند، بیشتر به کمک همکاران خود تمایل داشتند. البته باید توجه داشت که این مسئله ممکن است تحت تأثیر حس تنهایی و نیاز به تعاملات اجتماعی نیز باشد.