با انگشتان رباتیک کوچک حشرات را غلغلک بدهید

محققان ریزانگشت رباتیکی کوچکی طراحی کرده‌اند که می‌تواند با حشرات تعامل برقرار کرده و حتی آنها را غلغلک بدهد. انگشتان رباتیک کوچک با توانایی ها و حساسیت بالا، در تولید صنعتی، پزشکی و زندگی روزمره نقش بزرگی ایفا می کنند. این فناوری دقت بالا و تطبیق پذیری را باعث ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت زندگی انسان ها می نماید.
3.9/5 - (15 امتیاز)

بررسی انگشتان رباتیک کوچک

بررسی انگشتان رباتیک کوچک یکی از موضوعاتی است که در ادامه به آن می پردازیم. حشرات ریز در مقایسه با انگشتان انسان بسیار ریز به نظر می رسند، حال محققان ریز انگشتان رباتیک کوچکی برای تعامل با حشرات طراحی کرده‌اند که حتی قادرند آنها را غلغلک بدهد.