ساعت شنی در آسمان: جیمز وب تصویر باشکوه دیگری ثبت کرد

ستاره جوان موجود در این تصویر L1527 نام دارد و سن آن فقط حدود 100 هزار سال است.
Rate this post

جیمز وب تصویر ساعت شنی در آسمان را ثبت کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب، تصویر خیره کننده جدیدی ارسال کرده است. نگاهی به یک پیش‌ستاره (ستاره در حال شکل‌گیری) با نام L1527 است که در ابری به شکل یک ساعت شنی پنهان شده. این تصویر فوق‌العاده را جیمز وب برای دیدن طول موج‌های فروسرخ نامرئی برای چشم انسان‌ها، گرفته است. این تصویر گویای این است که منظومه شمسی ما در اولین روزهایش چگونه بوده است. خط تاریکی که در اطراف ساعت شنی دیده می‌شود، یک قرص پیش‌سیاره‌ای است، صفحه‌ای چرخان از گاز و غبار که پیش‌ستاره را احاطه کرده. ستاره جدید، نور را از بالا و پایین پخش می‌کند که همین امر باعث ایجاد ظاهری شبیه به یک ساعت شنی شده است.