عدد فشارخون متناسب با سن هر فرد

عدد فشارخون متناسب با سن هر فرد چقدر است؟ فشارخون یکی از شاخص‌های مهم سلامتی است که نشانگر نیرویی است که خون بر روی دیواره‌های عروقی اعمال می‌کند. این نیرو توسط دو مقدار اصلی، یعنی فشارخون انقباضی (سیستولیک) و فشارخون انبساطی (دیاستولیک) نمایان می‌شود. در این مقاله، به بررسی رابطه بین فشارخون و سن هر […]

4.5/5 - (13 امتیاز)

عدد فشارخون متناسب با سن هر فرد چقدر است؟

فشارخون یکی از شاخص‌های مهم سلامتی است که نشانگر نیرویی است که خون بر روی دیواره‌های عروقی اعمال می‌کند. این نیرو توسط دو مقدار اصلی، یعنی فشارخون انقباضی (سیستولیک) و فشارخون انبساطی (دیاستولیک) نمایان می‌شود. در این مقاله، به بررسی رابطه بین فشارخون و سن هر فرد خواهیم پرداخت.

رابطه بین فشارخون و سن

فشارخون متناسب با سن هر فرد می‌باشد، به این معنی که با گذشت زمان و رشد سنی، فشارخون نیز تغییر می‌کند. از طریق تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، مطالعاتی نشان داده‌اند که فشارخون در سراسر عمر افراد در حال تغییر است. بر اساس این مطالعات، افزایش سن همراه با افزایش فشارخون انبساطی و کاهش فشارخون انقباضی است.

فشار خون متناسب با سن

مقادیر فشار خون متناسب با سن

برای دسته‌بندی فشارخون بر اساس سن، سازمان بهداشت جهانی (WHO) معیارهای خاصی تعیین کرده است. طبق این معیارها، مقادیر طبیعی فشارخون برای سنین مختلف به شرح زیر است:

نوزادان (زیر ۱ سال)

فشارخون انبساطی: ۶۰-۹۶ میلی‌متر جیوه (mmHg)

فشارخون انقباضی: ۳۴-۵۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

کودکان (۱ تا ۱۰ سال)

فشارخون انبساطی: ۸۰-۱۱۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

فشارخون انقباضی: ۵۴-۷۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

نوجوانان (۱۱ تا ۱۷ سال)

فشارخون انبساطی: ۹۰-۱۲۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

فشارخون انقباضی: ۶۰-۸۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

بزرگسالان (۱۸ سال به بالا)

فشارخون انبساطی: کمتر از ۱۴۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

فشارخون انقباضی: کمتر از ۹۰ میلی‌متر جیوه (mmHg)

با توجه به مطالعات انجام شده، فشارخون هر فرد بستگی مستقیم به سن دارد. از طریق مقادیر مشخص شده بر اساس سن توسط WHO، می‌توان نرمال بودن فشارخون را بررسی کرد و در صورت وجود هرگونه اختلال در فشارخون، تدابیر لازم را انجام داد. همچنین، اهمیت مانیتورینگ دوره‌ای فشارخون در طول عمر افراد را نیز نباید اغفال کرد.در مطالب بعدی مواردی که باعث افزایش فشار خون می شود را توضیح خواهیم داد.