پرستاران در بریتانیا به عینک هوشمند مجهز می‌شوند

سرویس سلامت ملی بریتانیا در پروژه‌ای تحقیقاتی پرستاران را به عینک هوشمند مجهز می‌کند. این اولین باری نیست که بریتانیا در صنعت پزشکی به گجت‌های هوشمند متکی می‌شود.
5/5 - (8 امتیاز)

استفاده آزمایشی پرستاران از عینک هوشمند

بر اساس گزارش های انجام شده، برخی از پرستاران در بخش هایی از انگلستان قرار است به عنوان پروژه آزمایشی به هنگام مراجعه به خانه افراد بیمار، عینک هوشمند مخصوص بزنند. این جدیدترین ابتکار سرویس سلامت ملی بریتانیا برای بهبود خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد. البته این عمل بستگی به رضایت مستقیم بیماران دارد و به این عینک های هوشمند به آنها برای رونویسی سوابق پزشکی و انجامراحت تر کار های اداری کمک می کند. البته این عینک ها به سرعت اطلاعات را برای پزشکانی که در بیمارستان حضور دارند، ارسال می کنند تا روند درمان با سرعت بهتری صورت بگیرد.