چین در روز ۲۹ آذر ۳۷ میلیون مبتلای جدید به کرونا داشته است

Rate this post با توجه به گزارشات انجام شده، حدود ۳۷ میلیون نفر در کشور چین در تاریخ ۲۰ دسامبر به ویروس کرونا مبتلا شدند. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنیم که تقریبا ۲۴۸ میلیون چینی، از ابتدای ماه دسامبر تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شده اند. همچنین آمار رسمی چین برای […]

Rate this post

با توجه به گزارشات انجام شده، حدود ۳۷ میلیون نفر در کشور چین در تاریخ ۲۰ دسامبر به ویروس کرونا مبتلا شدند. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنیم که تقریبا ۲۴۸ میلیون چینی، از ابتدای ماه دسامبر تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شده اند. همچنین آمار رسمی چین برای روز ۲۰ دسامبر ۳۰۴۹ مبتلای جدید بوده است. باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این کشور ابتلا های بدون علامت را در آمار رسمی خود اعلام نمی کند و به همین جهت این مقیاس کاملا واقعی نمی باشد. در ادامه نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که تلفات بر اثر ذات الریه و نارسایی ریوی را در آمارهای رسمی خود می آورد.