چین در روز ۲۹ آذر ۳۷ میلیون مبتلای جدید به کرونا داشته است

افزایش کرونا در چین افزایش کرونا در چین یکی از به روز ترین اخبار های چند روز اخیر می باشد. با توجه به گزارشات انجام شده، حدود ۳۷ میلیون نفر در کشور چین در تاریخ ۲۰ دسامبر به ویروس کرونا مبتلا شدند. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنیم که تقریبا ۲۴۸ میلیون چینی، […]

Rate this post

افزایش کرونا در چین

افزایش کرونا در چین یکی از به روز ترین اخبار های چند روز اخیر می باشد. با توجه به گزارشات انجام شده، حدود ۳۷ میلیون نفر در کشور چین در تاریخ ۲۰ دسامبر به ویروس کرونا مبتلا شدند. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنیم که تقریبا ۲۴۸ میلیون چینی، از ابتدای ماه دسامبر تا کنون به ویروس کرونا مبتلا شده اند. همچنین آمار رسمی چین برای روز ۲۰ دسامبر ۳۰۴۹ مبتلای جدید بوده است. باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این کشور ابتلا های بدون علامت را در آمار رسمی خود اعلام نمی کند و به همین جهت این مقیاس کاملا واقعی نمی باشد. در ادامه نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که تلفات بر اثر ذات الریه و نارسایی ریوی را در آمارهای رسمی خود می آورد.