ارائه اینترنت با سرعت گیگابیتی در خانه‌های نوساز انگلستان اجباری شد

اینترنت با سرعت گیگابیتی در خانه‌های نوساز انگلستان DCMS مقررات جدیدی را پس از گذشت ۱۲ ماه معرفی کرده است. اکنون بیش از ۷۲ درصد از خانه های کشور انگلستان از ارتباطات گیگابیتی پشتیبانی می کنند و پیش بیمی شده است که این ارتباط تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود. این کشور برای دستیابی به این […]

Rate this post

اینترنت با سرعت گیگابیتی در خانه‌های نوساز انگلستان

DCMS مقررات جدیدی را پس از گذشت ۱۲ ماه معرفی کرده است. اکنون بیش از ۷۲ درصد از خانه های کشور انگلستان از ارتباطات گیگابیتی پشتیبانی می کنند و پیش بیمی شده است که این ارتباط تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود.

این کشور برای دستیابی به این هدف، قانون دیگری را نیز معرفی کرده است تا بتواند نصب اینترنت های سریع تر را در ساختمان های فعلی تسهیل می کند. همچنین بسیاری از مستاجران برای ارتقای اینترنت خود باید از مالک ساختمان کسب اجازه می کردند. مالکان خانه ها تا ۳۵ روز اگر پاسخگو نبودند، دادگاه می تواند مجوز مربوطه را صادر کند.