اینترنت اشیا چیست؟

اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) به میلیاردها دستگاه در سراسر جهان اشاره دارد که در حال حاضر به اینترنت متصل شده‌اند و داده‌ها را جمع‌آوری و با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. با توجه به ظهور تراشه‌های کامپیوتری ارزان و وجود شبکه‌های بی‌سیم در سراسر جهان، امکان وجود دارد که تمامی اشیا از یک قرص کوچک […]

Rate this post

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) به میلیاردها دستگاه در سراسر جهان اشاره دارد که در حال حاضر به اینترنت متصل شده‌اند و داده‌ها را جمع‌آوری و با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. با توجه به ظهور تراشه‌های کامپیوتری ارزان و وجود شبکه‌های بی‌سیم در سراسر جهان، امکان وجود دارد که تمامی اشیا از یک قرص کوچک تا یک هواپیمای بزرگ به اینترنت متصل شده و به بخشی از شبکه اینترنت اشیا تبدیل شوند. به اینترنت اشیا (IoT) یا «اینترنت چیزها» نیز اشاره می‌شود.

مثال‌هایی از اینترنت اشیا

تقریبا هر شی فیزیکی اگر امکان اتصال آن به اینترنت فراهم باشد، می‌تواند به یک دستگاه اینترنت اشیا تبدیل شود. این امکان این شی‌ها را فراهم می‌کند تا بدون نیاز به دخالت انسان، اطلاعات را با دیگر دستگاه‌ها در شبکه به اشتراک بگذارند و یا قابلیت کنترل آن‌ها را از طریق اینترنت فراهم کند. به عنوان مثال، یک لامپ رشته‌ای که با استفاده از یک گوشی هوشمند قابل روشن و خاموش کردن باشد، یک دستگاه اینترنت اشیا محسوب می‌شود.

تفاوت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز

تقریبا هر شی فیزیکی اگر امکان اتصال آن به اینترنت فراهم باشد، می‌تواند به یک دستگاه اینترنت اشیا تبدیل شود. این امکان این شی‌ها را فراهم می‌کند تا بدون نیاز به دخالت انسان، اطلاعات را با دیگر دستگاه‌ها در شبکه به اشتراک بگذارند و یا قابلیت کنترل آن‌ها را از طریق اینترنت فراهم کند. به عنوان مثال، یک لامپ رشته‌ای که با استفاده از یک گوشی هوشمند قابل روشن و خاموش کردن باشد، یک دستگاه اینترنت اشیا محسوب می‌شود.