پای جک دورسی به دعوای ایلان ماسک و توییتر باز شد

ایلان ماسک در ماجرایی جنجالی ۴۴ میلیارد دلار برای خرید توییتر  پیشنهاد داد و بعد از خبرسازی در دنیای تکنولوژی پیشنهاد خود را پس گرفت
Rate this post

پای جک دورسی به دعوای ایلان ماسک و توییتر باز شد

ماسک دلیل پس گرفتن پیشنهاد خود را اینطور بیان کرد که توییتر مدارکی مستند برای مشخص کردن تعداد اکانت های فیک ارائه نکرده است.

همین ادعای ایلان ماسک کافی بود تا توییتر کار را به دادگاه بکشاند و امیدوار باشد تا با رای دادگاه ایلان ماسک مجبور به خرید توییتر و اجرای قرارداد شود. از طرفی ایلان ماسک، جک دورسی مدیر سابق توییتر را به دادگاه فراخوانده است تا با تایید جک دورسی ادعای خود درباره اکانت های فیک توییتر را اثبات کند. جک دورسی نوامبر سال گذشته از مدیریت توییتر کناره گرفت و از پیشنهاد خرید توییتر  توسط ایلان ماسک حمایت کرده بود گفتنی است ایلان ماسک و جک دورسی سابقه دوستی با یکدیگر را دارند.

ایلان ماسک با فروش ۷ میلیارد دلار سهامش در تسلا اعلام کرده بود در صورت خرید توییتر به این پول نیاز خواهد داشت.

 

ایلان ماسک نیز از توییتر شکایت کرده و مدعی شده است که طبق ارزیابی کارشناس های تیمش حدود ۱۰ درصد از کاربران فعال توییتر ربات هستند این در حالی است که توییتر تعداد ربات ها از کاربران فعال روزانه اش را ۵ درصد اعلام کرده بود.