اخراج سردبیر نشریه آلمانی به دلیل مصاحبه هوش مصنوعی با مایکل شوماخر

Rate this post بعد از یک حادثه شدید در اسکی در ماه دسامبر ۲۰۱۳، شوماخر، که تاکنون هفت بار قهرمان مسابقات بوده و اکنون پنجاه و چهار ساله است، در انظار عمومی دیده نشده است. خانواده شوماخر در هفته جاری اعلام کردند که یک دعوی حقوقی علیه هفته نامه “دی آکتوئل” (Die Aktuelle) که به […]

Rate this post

بعد از یک حادثه شدید در اسکی در ماه دسامبر ۲۰۱۳، شوماخر، که تاکنون هفت بار قهرمان مسابقات بوده و اکنون پنجاه و چهار ساله است، در انظار عمومی دیده نشده است.

خانواده شوماخر در هفته جاری اعلام کردند که یک دعوی حقوقی علیه هفته نامه “دی آکتوئل” (Die Aktuelle) که به گروه رسانه‌ای Funke تعلق دارد، راه‌اندازی می‌کنند.

این گروه رسانه ای در وب سایت خود در یک بیانیه، عذرخواهی کرده است.

در بخشی از بیانیه خود، مدیرعامل نشریات گروه Funke با نام د بیانکا پوهلمان اظهار داشت: “این گزارش غیرمناسب و مضلّل بوده و نباید به چاپ رسیده باشد. به هیچ وجه با استانداردهای خبرنگاری که ما و خوانندگانمان از Funke انتظار داریم، همخوانی ندارد. انتشار این مقاله عواقب شخصی برای کارکنان در پی خواهد داشت.”

سردبیر “دی آکتوئل”، آن هافمن، که از سال ۲۰۰۹ مسئولیت روزنامه‌نگاری این روزنامه را داشت، از امروز از وظایف خود برکنار خواهد شد.

در آخرین شماره این مجله، روی جلد تصویری خندان از مایکل شوماخر با عنوان “نخستین مصاحبه” به چاپ رسیده است.