همه چیز در مورد فال شمع

فال شمع کلمه “فال” به معنای پیش‌بینی خوش‌بینانه و کوشش در پیشگویی آینده (معمولاً آینده یک فرد) از طریق روش‌های نهانی یا فراطبیعی است. ایرانیان قدیم برای فال خوب از عبارت “مروا” و برای فال بد از عبارت “مرغوا” استفاده می‌کردند. این دو عبارت هر دو به معنای “آواز مرغ” هستند. آن‌ها با توجه به […]

2.5/5 - (2 امتیاز)

فال شمع

کلمه “فال” به معنای پیش‌بینی خوش‌بینانه و کوشش در پیشگویی آینده (معمولاً آینده یک فرد) از طریق روش‌های نهانی یا فراطبیعی است. ایرانیان قدیم برای فال خوب از عبارت “مروا” و برای فال بد از عبارت “مرغوا” استفاده می‌کردند. این دو عبارت هر دو به معنای “آواز مرغ” هستند. آن‌ها با توجه به آواز و جهت حرکت پرندگان، فال می‌زدند. به عنوان مثال، اگر بعضی از پرندگان به سمت راست حرکت می‌کردند، آن‌ها این را به عنوان شگون خوبی می‌دانستند. به همین ترتیب، اگر آواز پرنده از سمت چپ می‌آمد، فال بد تلقی می‌شد.

چرا فال شمع؟ راز شمع در چیست؟

شمعی که می‌سوزد، چهار عنصر آب، آتش، باد و خاک را با خود دارد؛ موم شمع نمایانگر عنصر خاک است، شعله شمع نمایانگر عنصر آتش، دود شمع نمایانگر عنصر باد و مومی که ذوب می‌شود نمایانگر عنصر آب است. گفته می‌شود که اگر این چهار عنصر در زمان دعا کردن، همزمان حضور داشته باشند، یک خلقت کامل وجود دارد که به شدت برای برآورده شدن حاجت و دعا مؤثر است.

گفته می‌شود که در زمان دعا کردن، اگر به شمع در حال سوختن نگاه کنید، به شعور الهی بیشتری دست پیدا می‌کنید و دعای شما به راحتی به عالم بالا صعود می‌کند و با توجه به صلاح شما، ممکن است مستجاب شود.

تعبیر فال شمع

فال شمع به وسیلهٔ اشکالی که اشک‌های شمع در آب ایجاد می‌کند، توسط فردی خاص و با تجربه در این زمینه تعبیر می‌شود. برخی افراد نیز اشکالی که موقع آب شدن شمع ایجاد می‌شود و یا رنگ نور شمع را به موضاعات خاصی ارتباط داده‌اند. به عنوان مثال، گفته می‌شود:

  • اگر شمع جرقه بزند، خبرهای خوشی به شما می‌رسد. برای اینکه بفهمید کدام شخص خبرهای خوش را برای شما می‌آورد، به جایی که اشک‌های شمع جمع شده را ببینید، توجه کنید. اگر اشک شمع از طرف چپ بریزد، آورندهٔ خبر، زن است و اگر از سمت راست بریزد، آورندهٔ خبر، مرد است. با دقت در دامنهٔ شمع می‌توانید اولین حرف اسم آورندهٔ خبر را هم بیابید.
  • اگر شمع با شعلهٔ آبی بسوزد، نشانهٔ آن است که در اتاق تنها نیستید و احتمالاً روحی هم در اتاق حضور دارد.
  • اگر اشک‌های شمع به صورت گل در بیاید، به این معناست که غریبه‌ای را ملاقات خواهید کرد که عاشق شما می‌شود.
  • با سوالی که پاسخ آن بله یا نه است، شمع را روشن کنید. اگر اشک شمع از طرف راست بریزد، پاسخ بله است و اگر از طرف چپ بریزد، پاسخ نه است.